fbpx

Kalite

MT Enerji, müşteri beklentilerini dikkate alarak, kalite standartlarını uygulayarak, sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir. MT Enerji tarafından kurulan kalite sistemi, ISO 9001 belgesiyle tescillenmiştir.

MT Enerji tarafından üretilen ürünler, Kalite Bölümü tarafından titizlikle kontrol edilerek kabul edilmektedir. Girdi kontrolden, son ürün kontrole kadar olan tüm aşamalarda yapılan muayene ve deneyler, “Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği” ‘ne uygun olarak dokümante edilmekte ve saklanmaktadır.

KALİTE

Politikamız

MT Enerji, enerji nakil hattı sektöründe, uluslararası düzeyde gücünü kanıtlamış firmalarla mevcut ve gelecek projelerde ortak çalışmalar yaparak, bu firmaların kaliteli kaliteli bağlantı hırdavatlarını sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaçla ve çalışanlarımızın tam katılımıyla:

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin şirketin tüm kademelerince anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Müşteri şartlarına, yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularındaki yasal gerekliliklere, etik değerlere uyan yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamak,
 • Firmamızda uygulanan tüm süreçlerde, Risk ve Fırsatları belirleme ve önlem alma faaliyetlerini gerçekleştirerek süreçleri kontrol altında tutmak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmaya yönelik, tüm tedarikçi firmalarımızla birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemek,
 • Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme ve gelişmeyi şirket felsefesi olarak kabul etmek,
 • Gelişen teknolojiyi yakından takip etmek,
 • Çalışanların işlerinde yeterliliklerini sağlamak ve sürekli olarak arttırmak,
 • Rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlamak kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

Çevre

Politikamız

MT Enerji, enerji nakil hattı sektörüne, kaliteli bağlantı hırdavatları sağlayan, global şirket olma yolunda ilerlerken, tüm çalışanlarının katılımıyla, çevreye duyarlı, çevre gönüllüsü olarak hareket edecektir. Çevrenin korunması MT Enerji’nin temel politikasıdır. Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, çevre duyarlılığını geliştirmeye yönelik amaçlarımız:

 • Ürünlerimizi, çevreyi mümkün olan en az şekilde etkileyecek şekilde geliştirmek ve üretmek,
 • Çevreye uyumlu üretim süreçleri ve malzemeleri kullanarak, enerji tüketimi, emisyonlar, atık su, atık ürünler gibi çevreye etkilerin azaltılmasına katkıda bulunmak,
 • Çevre ile ilgili yasalara ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Tüm süreç ve proseslerimizde, çevre etkilerini göz önüne almak,
 • Çevresel riskleri belirlemek ve belirlenen risklere uygun olarak gerekli önlemleri almak,
 • Atıkları kaynağında azaltmak,
 • Havanın, suyun, toprağın kirletilmesini önlemek,
 • Çevresel performansımızı gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum için çevresel bilinçlenme çalışmalarını desteklemek,
 • Doğal kaynakları korumak ve enerjiyi verimli kullanmak,
 • Toplumda, çevre bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, çevre politikamız olarak benimsenmiştir.

İş SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Politikamız

MT Enerji, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını uygulayarak çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamıştır. Bu amaçla ve çalışanlarımızın tam katılımıyla:

 • İşyerinde, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve işyeri dışında çalışan personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenleme ve gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,
 •  İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle güçlendirmek,
 • İşyerinde, iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, ortadan kaldırmaya yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • İş kazası riskini önleyecek şekilde, ergonomik ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışma hayatımızda 7/24 sıfır kaza anlayışı ile çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı yönlendirmek,
 • Acil durum risklerini minimize etmek ve acil durumlara hazırlıklı olmak,
 • Kaza ve kayba ramak kalmalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek,
 • Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek eğitimler yapmak,
 • Yeni yatırım ve projelerde iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak göz önünde bulundurmak,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum iş sağlığı ve güvenliği bilinçlenme çalışmalarını desteklemek, İSG politikamız olarak benimsenmiştir.

Sertifikalarımız

 

MT ENERJİ'DE SÜREÇLERİMİZİ YÜRÜTÜRKEN TEMEL MOTTOMUZ;

“Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği”

Copyright © PB Bilişim